Resultaten


De leden van het Huurderspanel Mitros krijgen regelmatig vragen voorgelegd over allerlei zaken die te maken hebben met wonen, huren en met Mitros. Hieronder vindt u de uitkomsten van de onderzoeken die tot nu toe gehouden zijn.

 

 

Uitkomsten onderzoek Digitaal contact met Mitros - juni 2022

Hoe verloopt digitaal contact met Mitros en wat is daarbij belangrijk?
Die vragen stonden centraal in het recente onderzoek van het Huurderspanel.
398 panelleden hebben meegedaan aan het onderzoek (22% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Samen prettig wonen september 2020

Om prettig te wonen is een fijne, comfortabele woning natuurlijk van groot belang. Maar of je prettig woont, hangt van meer dingen af.
Hoe gaan buurtbewoners met elkaar om en hoe leven ze samen? Hierover hebben we het panel allerlei vragen gesteld.
Aan het onderzoek deden 585 panelleden mee (31% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Informatie en communicatie van Mitros – december 2019

Het recente onderzoek van het Huurderspanel ging over de informatie en communicatie van Mitros. Waarover willen huurders vooral geïnformeerd worden door Mitros en op welke manier?
Deze vragen stonden centraal. Aan het onderzoek deden 422 panelleden mee (22% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Huurders Netwerk Mitros juni 2019

Het recente onderzoek van het Huurderspanel ging over HNM: Huurders Netwerk Mitros. HNM komt op voor de belangen van alle Mitros huurders in Utrecht en Nieuwegein. Dat doet HNM door adviezen te geven aan Mitros en door kritisch te kijken naar alles wat met sociale huurwoningen te maken heeft. Het doel van HNM is dat alle huurders van Mitros baat hebben bij het werk dat HNM doet. We vroegen de panelleden of zij HNM kennen, en zo ja, wat weten en vinden zij dan van HNM? Aan het onderzoek deden 676 panelleden mee (34% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Duurzaam wonen september 2018

Dagelijks zijn er berichten in de media over energie en duurzaam wonen. Onder andere het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en gestelde klimaatdoelen maken het onderwerp zeer actueel. De overheid vraagt om verandering, ook als het gaat om wonen. Dit heeft gevolgen voor Mitros en ook voor haar huurders. Van alle kanten wordt het belang van duurzaam wonen benadrukt, maar wat vindt de huurder ervan? Omdat we daar benieuwd naar zijn, stelden we het Huurderspanel vragen over duurzaam wonen. We vroegen hoe het panel naar bepaalde situaties kijken, stel dat woningen (op termijn) duurzaam gemaakt wordt. Aan het onderzoek deden 331 panelleden mee (30% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Woonwensen – december 2017

Mitros wil jaarlijks honderden nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen en vindt het belangrijk dat deze woningen voldoen aan de wensen van de huurders. Bijvoorbeeld bouwen op plekken waar huurders graag willen wonen. Over dit onderwerp stelden we verschillende vragen aan het Huurderspanel. Aan het onderzoek deden 415 panelleden mee (37% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek betalingsproblemen – juli 2017

Mitros en HuurdersNetwerkMitros vinden het belangrijk dat huurders in een prettige woning wonen. Daarnaast is het van belang dat de huur goed te betalen is. Helaas zijn er omstandigheden waardoor het voor huurders moeilijk kan worden om elke maand de huur te betalen. We zijn benieuwd hoe het Huurderspanel vindt dat Mitros hiermee om moet gaan en hoe Mitros er voor kan zorgen dat huurders minder problemen krijgen met het betalen van de huur. Hierover stelden we verschillende vragen. Aan het onderzoek deden 348 panelleden mee (31% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek zonnepanelen – december 2016

Mitros en HuurdersNetwerkMitros zijn benieuwd of er interesse is in het gebruik van zonnepanelen. Met zonnepanelen kunnen huurders profiteren van goedkopere, zelfopgewekte stroom. We peilden de interesse bij de deelnemers aan het Huurderspanel en stelden hen een aantal vragen. Aan het onderzoek deden 500 panelleden mee (41% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Zelfstandig blijven wonen – juni 2016

Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als hun gezondheid wat minder wordt. Dit is een ontwikkeling waar Mitros steeds meer mee te maken krijgt. Mitros biedt zelf geen hulp of zorg, maar is wel benieuwd wat huurders nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Over dit onderwerp legden we het Huurderspanel verschillende vragen voor. Aan het onderzoek deden 427 leden van het Huurderspanel mee (41% respons). Vanwege het onderwerp zijn de vragen niet voorgelegd aan panelleden jonger dan 30 jaar.

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Energiebesparing – juni 2015

Bijna dagelijks horen en lezen we berichten over energiebesparing en duurzaamheid. Met het oog op de toekomst houden steeds meer organisaties, bedrijven en mensen zich met dit onderwerp bezig. Dat geldt ook voor Mitros en het Huurders Netwerk Mitros. Samen legden zij diverse vragen aan het Huurderspanel Mitros voor, met als thema ‘energiebesparing’. Aan het onderzoek deden 544 leden van het Huurderspanel mee (46% respons).

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Zelfbeheer – december 2014

Om prettig te wonen is het van belang dat alles in een woning goed functioneert en dat de woonomgeving schoon, heel en veilig is. Mitros heeft hierin een belangrijke taak, maar ook bewoners worden steeds meer betrokken bij het zorgen voor hun woning en hun woonomgeving. In sommige straten of buurten is dat een succes. Bijvoorbeeld wanneer bewoners samen het groen verzorgen of klusjes uitvoeren. Wanneer bewoners dit soort zaken samen oppakken, noemen we dat zelfbeheer. Het Huurderspanel kreeg diverse vragen over dit onderwerp voorgelegd. Aan het onderzoek deden 528 leden van het panel mee. Dit is een respons van 44%.


KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

 

Uitkomsten onderzoek Wat vindt u van Mitros? – juli 2014

Voor Mitros is het van belang om te weten welk beeld huurders van Mitros hebben en wat zij van Mitros vinden. Om dit in beeld te krijgen heeft Mitros samen met het HuurdersNetwerkMitros een vragenlijst samengesteld en deze voorgelegd aan de leden van het Huurderspanel Mitros. Centraal stond de vraag hoe huurders over Mitros denken. Aan het onderzoek deden 504 leden van het Huurderspanel Mitros mee. Dit is een respons van 39%.


KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

 

 

Download Adobe Reader gratis