Resultaten-archief

 

 

Uitkomsten onderzoek Verkoop van Mitros woningen - december 2013

Mitros heeft ruim 28.000 woningen en verkoopt daar jaarlijks een klein deel van. De opbrengst van de verkoop is nodig om andere huurwoningen op te kunnen knappen en om nieuwe huurwoningen te kunnen bouwen. Hiervoor is namelijk minder geld beschikbaar doordat Mitros de komende jaren, net als alle andere woningcorporaties, extra geld moet afdragen aan het Rijk. Mitros zal keuzes moeten maken en wil graag weten wat haar huurders belangrijk vinden als het gaat om het verkopen van huurwoningen. Daarom hebben Mitros en HuurdersNetwerkMitros verschillende zaken voorgelegd aan het Huurderspanel Mitros. Aan het onderzoek deden 692 leden van het Huurderspanel Mitros mee. Dit is een respons van 53%.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging – september 2013

Per 1 juli 2013 hebben huurders van Mitros te maken gekregen met een huurverhoging die hoger was dan zij tot nu toe gewend waren. De huurverhoging is mede afhankelijk geworden van het inkomen van het huishouden. Mitros en de huurderskoepels hechten er veel waarde aan dat huurders hier goed over geïnformeerd worden. Om te toetsen of Mitros goede voorlichting heeft gegeven werd in het Huurderspanel Mitros een onderzoek gehouden met als onderwerp de inkomensafhankelijke huurverhoging. 630 leden van het Huurderspanel Mitros vulden de vragenlijst in. Dit is een respons van 50%.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 – maart 2013

Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in deze periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan. Mitros is benieuwd wat haar huurders van de plannen vinden. Daarom werd er onder de leden van het Huurderspanel Mitros een onderzoek gehouden met als onderwerp het ondernemingsplan van Mitros voor de periode 2014-2017. Maar liefst 663 panelleden (50% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Het toewijzen van huurwoningen in de regio Utrecht – dec 2012

Mitros loopt tegen verschillende knelpunten aan bij het huidige systeem van het toewijzen van huurwoningen in de regio Utrecht. Samen met de andere woningcorporaties in Utrecht en de Gemeente Utrecht denkt Mitros na over oplossingen. Mitropool en Mitros waren benieuwd of huurders die knelpunten herkennen en wat zij vinden van de oplossingen waar op dit moment aan gedacht wordt. Om daar achter te komen, had het recente onderzoek van het Huurderspanel Mitros als onderwerp ‘Het toewijzen van huurwoningen in de regio Utrecht’. 245 panelleden (32% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Inspraak voor huurders – september 2012

Huurders kunnen op verschillende manieren inspraak hebben en hun mening geven aan Mitros. Mitropool en Mitros vroegen zich af welke manieren van inspraak het meest van belang zijn en welke manieren zij moeten gebruiken bij verschillende onderwerpen. Om daar achter te komen, had het recente onderzoek van het Huurderspanel Mitros als onderwerp ‘Inspraak voor huurders’. 218 panelleden (27% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Leefbaarheid – mei 2012

Toen wij aan de deelnemers van het Huurderspanel Mitros vroegen over welke onderwerpen zij graag hun mening willen geven, zijn er vooral zaken genoemd die te maken hebben met leefbaarheid, veiligheid en overlast in de woonomgeving. Daarom had het recente onderzoek van het Huurderspanel Mitros ‘leefbaarheid’ als onderwerp. 268 panelleden (34% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Zelf klussen in de woning – december 2011

Huurders mogen zelf klussen in hun woning en hun woning veranderen. Er zijn echter wel bepaalde regels waar zij zich aan moeten houden.
Omdat Mitros en Mitropool o.a. benieuwd waren of de regels bekend zijn bij huurders, is er in het Huurderspanel Mitros een onderzoek gehouden over ‘zelf klussen in de woning’.
215 panelleden (31% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Evaluatie Huurderspanel Mitros – september 2011

Omdat het Huurderspanel Mitros ruim een jaar bestond, vonden Mitros en Mitropool het tijd om het panel te evalueren. Aan de leden van het Huurderspanel Mitros werd o.a. gevraagd wat zij de sterke punten en verbeterpunten van het Huurderspanel Mitros vinden. 172 panelleden (25% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Opknappen van Mitroswoningen – juni 2011

Mitros gaat de komende twintig jaar een groot deel van haar woningen opknappen en vindt het belangrijk om te weten wat huurders belangrijk vinden m.b.t. onderhoud. De leden van het Huurderspanel Mitros kregen daarom verschillende vragen voorgelegd, o.a. over overlast, inspraak en duurzaamheid. 283 panelleden (47% respons) deden aan het onderzoek mee.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Mitroskrant en internetfilmpjes – februari 2011

Mitros heeft de mening van het Huurderspanel Mitros gepeild over twee onderwerpen: de Mitroskrant en filmpjes die Mitros op haar website wil gaan plaatsen. 112 deelnemers aan het Huurderspanel Mitros (22% respons) vulden de vragenlijst in.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.


 

Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros – november 2010

Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. Om de mening van de huurders te peilen, stelden Mitros en Mitropool verschillende vragen aan de leden van het Huurderspanel Mitros. 190 panelleden (37% respons) vulden de online vragenlijst in.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten onderzoek Servicecontract – september 2010

Sinds 1 januari 2010 kunnen huurders van Mitros in Utrecht een abonnement nemen op een Servicecontract.

De leden van het Huurderspanel Mitros kregen verschillende vragen over het Servicecontract. 213 mensen (42% respons) vulden de online vragenlijst in.


KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Uitkomsten eerste onderzoek Huurderspanel Mitros – juli 2010

Tijdens het eerste onderzoek van het Huurderspanel Mitros werd aan de leden gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. De afgelopen periode hebben 363 mensen de vragenlijst ingevuld.

 

KLIK HIER voor de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

 

 

Download Adobe Reader gratis