Privacy


Persoonlijke gegevens

Uw privacy is te allen tijde gewaarborgd. Mitros, Huurderspanel Mitros en het onderzoeksbureau gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Hoewel u een aantal persoonlijke gegevens in moet vullen, worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Wij koppelen hier geen naam of (e-mail)adres aan en u bent dus volledig vrij om uw mening te geven.


De persoonlijke gegevens zijn belangrijk, omdat wij de juiste vragenlijst naar de juiste huurders willen sturen. Sommige vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld alleen van toepassing zijn voor panelleden die in een bepaalde wijk wonen of voor panelleden die thuiswonende kinderen hebben. Daarom vragen wij u om onder andere uw wijk en de samenstelling van uw huishouden in te vullen. Ook hebben wij uw gegevens nodig om te kunnen zien of de deelnemers aan een onderzoek een goede afspiegeling vormen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein.


E-mailadres

Ook met uw e-mailadres gaan Mitros, Huurderspanel Mitros en het onderzoeksbureau uiterst zorgvuldig om. Wij sturen u alleen uitnodigingen en eventuele herinneringen om deel te nemen aan het onderzoek. Ook is het mogelijk dat u e-mails ontvangt over de uitkomsten van een onderzoek. Wij maken uw e-mailadres niet openbaar op de website www.denkmeemetmitros.nl of ergens anders.


Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor een ander doel dan het Huurderspanel Mitros. U ontvangt dus geen ongewenste e-mails van Mitros, Huurderspanel Mitros of het onderzoeksbureau. Ook wordt uw e-mailadres niet aan andere partijen doorgegeven.