Veelgestelde vragen


De antwoorden op de veel gestelde vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet. U kunt het antwoord zien door op de vragen te klikken. Heeft u een vraag die hieronder niet wordt beantwoord, verstuur dan uw vraag via de contactpagina.


Wat is het Huurderspanel Mitros?
Voor wie is het Huurderspanel Mitros?
Waarom een online klantenpanel?
Wordt er nu alleen nog maar online onderzoek gedaan?
Hoe werkt het online onderzoek van het Huurderspanel Mitros?
Hoe vaak word ik uitgenodigd om aan een onderzoek mee te doen?
Hoeveel tijd kost het invullen van een vragenlijst?
Waarom moet ik bij de startvragenlijst verschillende persoonlijke gegevens invullen?
Hoe zit het met mijn privacy?
Ontvang ik ongewenste e-mail als ik mijn e-mailadres invul bij het inschrijven?
Als ik een uitnodiging voor een onderzoek ontvang, ben ik dan verplicht om deel te nemen?
Kan ik een onderzoek halverwege stoppen en later verder gaan?
Hoe kan ik mij uitschrijven voor het Huurderspanel Mitros?
Hoe kan ik doorgeven dat ik een nieuw e-mailadres heb?
Welke wijzigingen moet ik doorgeven?
Ik heb per e-mail een uitnodiging ontvangen, maar de link werkt niet. Wat moet ik doen?
Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?Wat is het Huurderspanel Mitros?

Het Huurderspanel Mitros is een online klantenpanel van Mitros en HuurdersNetwerkMitros waarvan iedere huurder van een Mitros-woning in Utrecht en Nieuwegein lid kan worden (daarvoor moet u wel een internetverbinding en een e-mailadres hebben). De leden van het panel krijgen via e-mail allerlei vragen die te maken hebben met wonen, huren en met Mitros. Op die manier doen wij onderzoek onder onze huurders. Onderwerpen die via het Huurderspanel Mitros onderzocht kunnen worden zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van de woning, de leefbaarheid in de buurt en de dienstverlening van Mitros.

Terug

Voor wie is het Huurderspanel Mitros?

Iedereen van 18 jaar en ouder die een woning van Mitros in Utrecht of Nieuwegein huurt, kan deelnemen aan het Huurderspanel Mitros. Daarvoor moet u wel een internetverbinding en een e-mailadres hebben.

Terug

Waarom een online klantenpanel?

HuurdersNetwerkMitros adviseert Mitros over huurderszaken, zoals de verkoop van woningen, huurverhoging en klussen in de woning. HuurdersNetwerkMitros wil graag weten wat huurders belangrijk vinden, voordat zij hierover met Mitros gaat praten. Mitros wil graag weten of het advies van het HuurdersNetwerkMitros gebaseerd is op de mening van een grote groep huurders. Mitros en HuurdersNetwerkMitros vinden het belangrijk om naar huurders te luisteren en willen graag weten hoe huurders over bepaalde dingen denken. Door het Huurderspanel Mitros kan dit nu ook via online vragenlijsten. Dit is een zeer snelle manier van onderzoeken, want met één druk op de knop kan een vragenlijst aan alle leden van het Huurderspanel Mitros worden verzonden. Ook het invullen van de vragenlijsten gaat simpel en snel vanachter de computer. Op die manier kunnen we in korte tijd de meningen van een hoop huurders ontvangen.

Terug

Wordt er nu alleen nog maar online onderzoek gedaan?

Nee, uiteraard blijven we ook gewoon contact houden met huurders via telefoon, aan de balie, via brieven en op allerlei andere manieren. Het Huurderspanel Mitros is een aanvulling op de bestaande manieren van communiceren.

Terug

Hoe werkt het online onderzoek van het Huurderspanel Mitros?

Om mee te doen aan het Huurderspanel Mitros moet u zich eenmalig inschrijven (zie de pagina Doe mee). U vult hier uw e-mailadres en een aantal andere gegevens in. Daarna ontvangt u per e-mail een eerste vragenlijst (de startvragenlijst). Hierin vragen wij u naar verschillende gegevens en ook naar uw mening over een aantal onderwerpen. Als u de startvragenlijst ingevuld en verzonden heeft, is uw inschrijving klaar. Vanaf dat moment bent u lid van het Huurderspanel Mitros en leggen wij u regelmatig vragen voor per e-mail. Als u uitgenodigd wordt voor een onderzoek ontvangt u per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de e-mail staat een link en wanneer u daarop klikt, gaat u automatisch naar de vragenlijst en kunt u die invullen.

Terug

Hoe vaak word ik uitgenodigd om aan een onderzoek mee te doen?

Dit is niet precies in te schatten, maar gemiddeld zult u zo'n vier maal per jaar een uitnodiging per e-mail ontvangen. Sommige vragenlijsten zullen naar een deel van de panelleden verzonden worden, omdat deze niet voor iedereen van toepassing zijn. Wanneer Mitros en HuurdersNetwerkMitros bijvoorbeeld benieuwd zijn naar de leefbaarheid in een bepaalde wijk, ontvangen alleen de panelleden uit die wijk de vragenlijst. Gaat het over algemene onderwerpen, bijvoorbeeld over de dienstverlening van Mitros, dan wordt wel iedereen uitgenodigd voor het onderzoek.

Terug

Hoeveel tijd kost het invullen van een vragenlijst?

Dit kan verschillen, maar de tijd die u kwijt bent om een vragenlijst in te vullen zal zo'n 5 tot 10 minuten per keer zijn.

Terug

Waarom moet ik bij de startvragenlijst verschillende persoonlijke gegevens invullen?

Deze gegevens zijn van belang, omdat Mitros en HuurdersNetwerkMitros de juiste vragenlijst naar de juiste huurders willen sturen. Sommige vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld alleen van toepassing zijn voor panelleden die in een bepaalde wijk wonen of voor panelleden die thuiswonende kinderen hebben. Daarom vragen wij onder andere om de wijk en de samenstelling van het huishouden in te vullen. Ook hebben wij uw gegevens nodig om te kunnen zien of de deelnemers aan een onderzoek een goede afspiegeling vormen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein.

Terug

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw privacy is te allen tijde gewaarborgd. Mitros en HuurdersNetwerkMitros gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Hoewel u een aantal persoonlijke gegevens in moet vullen, worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Wij koppelen hier geen naam of (e-mail)adres aan en u bent dus volledig vrij om uw mening te geven. Ook met uw e-mailadres gaan Mitros en HuurdersNetwerkMitros uiterst zorgvuldig om. Wij sturen u alleen uitnodigingen en eventueel herinneringen om deel te nemen aan het onderzoek. Ook is het mogelijk dat u e-mails ontvangt over de uitkomsten van een onderzoek. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Privacy

Terug

Ontvang ik ongewenste e-mail als ik mijn e-mailadres invul bij het inschrijven?

Nee. Mitros, HuurdersNetwerkMitros en het onderzoeksbureau gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doelen dan het Huurderspanel Mitros. U ontvangt dus geen ongewenste e-mails van hen. Uw e-mailadres wordt ook niet verstrekt aan andere partijen en niet openbaar gemaakt op de website www.denkmeemetmitros.nl.

Terug

Als ik een uitnodiging voor een onderzoek ontvang, ben ik dan verplicht om deel te nemen?

Nee, u kunt zelf beslissen of u de vragenlijst invult. Wanneer u een keer geen tijd hebt om mee te doen, dan vult u de vragenlijst niet in. U blijft dan gewoon lid en wordt bij het volgende onderzoek weer uitgenodigd. Wanneer u een vragenlijst niet invult, krijgt u na een aantal dagen wel een herinnering per e-mail. U kunt dan weer zelf beslissen om mee te doen of om de uitnodiging voorbij te laten gaan.

Terug


Kan ik een onderzoek halverwege stoppen en later verder gaan?

Ja, dit kan. De ingevulde antwoorden blijven bewaard, zodat u later weer verder kunt gaan. Vergeet u dit, dan ontvangt u een herinnering per e-mail.

Terug


Hoe kan ik mij uitschrijven voor het Huurderspanel Mitros?

Wanneer u niet meer wilt deelnemen aan de onderzoeken van het Huurderspanel Mitros, stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar huurderspanelmitros@cvwoononderzoek.nl. U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van uw uitschrijving en wordt daarna niet meer uitgenodigd voor onderzoeken. U kunt later, wanneer u dat wilt, altijd weer lid worden van het Huurderspanel Mitros via deze website.

Terug

Hoe kan ik doorgeven dat ik een nieuw e-mailadres heb?

Als uw e-mailadres verandert, is het belangrijk dat u dit doorgeeft, zodat u de uitnodigingen op het goede e-mailadres ontvangt. U kunt dit doorgeven via huurderspanelmitros@cvwoononderzoek.nl.

Terug

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Het is belangrijk voor ons om te weten in welke buurt en welke straat u woont, maar bijvoorbeeld ook wat de samenstelling van uw huishouden is. Wanneer er iets verandert, kunt u dat doorgeven via huurderspanelmitros@cvwoononderzoek.nl.

Terug

Ik heb per e-mail een uitnodiging ontvangen, maar de link werkt niet. Wat moet ik doen?

U kunt de blauwe link kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de webmaster via huurderspanelmitros@cvwoononderzoek.nl.

Terug

Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de webmaster via huurderspanelmitros@cvwoononderzoek.nl en geef aan wat de foutcode is. De webmaster neemt dan contact met u op. Ook wanneer de website helemaal niet werkt of wanneer er andere problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de webmaster via het bovenstaande e-mailadres.

Terug